Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GRÅMUNKEHOLMEN 3 RIDDARHOLMEN Ny sökning Tillbaka till sökning

ff996628

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RIDDARHOLMEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

Försvarsväsende - Befästning

Offentlig förvaltning - Ämbetsverk

Handel och bankväsende - Auktionshus

Offentlig förvaltning - Riksdagshus

Utbildning och vetenskap - Skola - Gymnasieskola

Religionsutövning - Kloster

Religionsutövning - Kyrka

Rättsväsende - Hovrätt

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Offentlig förvaltning - Ämbetsverk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GRÅMUNKEHOLMEN 3

Historik

GAMLA RIKSDAGSHUSET VID BIRGER JARLSTORG - Ursprungligen låg här Gråmunkeklostret, grundat 1270. Partier av detta finns ännu bevarade. Tomten skänktes på 1620-talet till Stockholms stad, som där inrättade en skola. 1666 övergick huset i privat ägo. I början av 1700-talet påbyggdes huset med ytterligare en våning och en tvåvånig flygelbyggnad uppfördes mot sjösidan.
Huset ombyggdes 1866 för den nya riksdagen efter ritningar av J F Åbom. Även det intilligande Hebbeska huset togs då i bruk för riksdagen.
1905 flyttade riksdagen till Helgeandsholmen. 1908-11 byggdes i stället huset om för statliga ämbetsverk efter ritningar av Aron Joha...

Läs mer i eget fönster