Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FLAGGMANNEN 1 M.FL. FLAGGMANNEN 1 SKEPPSHOLMEN OCH KASTELLHOLMEN Ny sökning Tillbaka till sökning

085W4581

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLAGGMANNEN 1 SKEPPSHOLMEN OCH KASTELLHOLMEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Försvarsväsende - Örlogsbas

Religionsutövning - Kyrka

Utbildning och vetenskap - Museum

Försvarsväsende - Örlogsbas

Kultur och nöjesliv - Kulturhus

Utbildning och vetenskap - Museum

Religionsutövning - Kyrka

SKEPPSHOLMEN 1:1

SKEPPSHOLMEN 1:3

FLAGGMANNEN 1

Historik

I början av 1600-talet hade flottan sin förläggningsbas vid nuvarande Blasieholmen och på nuvarande Skeppsholmen fanns en kunglig lustpark. Den då så kallade Lustholmen började på 1630-talet att tas i bruk för flottan och holmen kallades först Nya Skeppsholmen och därefter Skeppsholmen sedan flottans hela basverksamhet flyttats hit.
Under 1680-talet flyttades flottans förläggning till Karlskrona, vilket var strategiskt lämpligare så länge Danmark var huvudfienden.
På 1710-talet lyckades Sverige inte längre hålla sin stormaktsposition i öster och i Ryssland byggde man upp en roddflotta, som blev ett allvarligt hot mot Finland men äve...

Läs mer i eget fönster