Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, GRANLO 4:8 GRANLO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRANLO KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

GRANLO 4:8

Historik

Granlo kyrka är placerad med utblick mot gravområdet.
Byggnaden är uppförd av rött tegel. Anläggningens utrymmen grupperar sig kring en gård, där själva kyrkan markeras genom sin höjd och sitt lertegelklädda tälttak. Övriga delar täcks flackare valmtak. Klockstapeln kröns av ett litet tegelbelagt tälttak.
Kyrkoanläggningen har fått en öppen och flexibel planlösning. Genom ett inre kyrktorg och en ljusgård skapas mötesplatser för besökare. Kyrkorummet har vitputsade väggar och vitlaserat träpaneltak, uppburet av limträbalkar i en korsform. Horisontella fönsterband längs takfoten och smala vertikala öppningar släpper in dagsljuset. G...

Läs mer i eget fönster