Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, VRETA KLOSTER 1:9 VRETA KLOSTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

dee10005

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VRETA KLOSTERS KYRKOGÅRD (akt.), VRETA KLOSTERS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kloster

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VRETA KLOSTER 1:9

Historik

Kyrkogårdens historik

Bilder se bifogat dokument!

Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida. Stora delar av historiken är hämtad ur Curman/Lundbergs beskrivning
från 1935, som bland annat innehåller en genomgång av kyrkogårdens utveckling med kartor.

Gravvårdar
Vreta kyrkogård kan som enda kyrkogård i länet visa upp en obruten rad gravmonument från
äldsta medeltid fram till dagens datum.

Den äldsta kända begravningen på Vreta kyrkogård är redan från yngre stenålde...

Läs mer i eget fönster