Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, RÖBÄCK 8:23 RÖBÄCKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÖBÄCKS KAPELL (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

RÖBÄCK 8:23

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Röbäcks kapell är uppfört i tegel med koret i norr. Fasadmaterialet är vitt tegel, och taket är klätt med plåt. En lägre länga för ekonomiutrymmen är sammanbunden med kapellet. En fristående klockstapel är placerad söder om ekonomilängan.

Kyrkorummet har ett högt tak och vita tegelväggar. Golvet är av kalksten och taket är klätt med obehandlad träpanel. Kapellet har en fast bänkinredning.

Korväggens ursprungliga utsmyckning av Stefan Wallmark utbyttes 1993 mot en altarprydnad av Ingrid Bäckström.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.