Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, KVARTSEN 2 TVÅ SYSTRARS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TVÅ SYSTRARS KAPELL (akt.)
Kalmar
Kalmar

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

KVARTSEN 2

Historik

Kyrkan reser sig högt över den stora, nästan kvadratiska församlingsbyggnaden som har väggar av stående träpanel och flackt tak med rejäla spräng med tättställda stödreglar. Entrén i västfasaden vänder sig mot centrumtorget medan den större, södra till en särskild förplats. Det regelbundet åttkantiga kyrkorummet saknar axial mittgång. Altaret är fristående. Däröver häger ett krucifix av konstnären Sven Bertil Svensson. Dopfunten är placerad i mitten. Kyrkans tegelmurar är invändigt vitputsade och utvändigt slammade. De små, tättsittande fönstren är högt belägna. De ger det väl upplysta rummet en sluten karaktär. Den centrala entréha...

Läs mer i eget fönster