Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sala kn, FOLKSKOLAN 2 SALA TINGSRÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning

974313YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SALA TINGSRÄTT (akt.)
Västmanland
Sala

Rättsväsende - Tingshus

FOLKSKOLAN 2

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset, som idag (1997) rymmer Sala tingsrätt, uppfördes ursprungligen för Övertjurbo, Våla, Simtuna och Torstuna tingslag 1958-1960. Arkitekt var Sven Jonsson som då också verkade som stadsarkitekt i Sala.

I början av 1970-talet trädde den nya underrättsreformen i kraft då häradsrätter och rådhusrätter ersattes av tingsrätter. Tingshusbyggnadsskyldigheten upphörde vid samma tidpunkt. 1971 bilades dels Sala tingsrätt med tingsställe i Sala, dels Västmanlands mellersta tingsrätt med tingsplats i Fagersta och Norberg (SFS 1970:295.). I samband med reformerna öv...

Läs mer i eget fönster