Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ulricehamn kn, MARBÄCK 23:1 MARBÄCKS KYRKA

 Anläggning - Värdering

MARBÄCKS KYRKA
11/11/05
Motivering
MARBÄCKS KYRKA är belägen på en höjd i Marbäcks samhälle. Kyrkogården inhägnas av en kallmurad stenmur och i sluttningen i söder finns en nyare kyrkogårdsdel. Ett bårhus från 1954 är beläget sydöst om kyrkogården.

Kyrkan har medeltida anor och uppfördes troligen på 1100-talet. Den nuvarande planformen är resultatet av en kraftig ombyggnad i början av 1820-talet, då absidkyrkans långhus förlängdes samtidigt som koret breddades och fick en tresidig avslutning åt öster. Tornet vidbyggdes i väster 1844. Kyrkan är en av många romanska sockenkyrkor som förlängts åt öster med det för Västsverige så karakteristiska tresidiga koret. Kyrkan representerar också de medeltida kyrkor som på 1800-talet successivt ombyggdes till nyklassicistiska sockenkyrkor och präglas helt av 1800-talets förändringar.

Kyrkorummet karakteriseras av 1800-talets nyklassicism. I predikstolen med sin runda form kan inspiration anas från Mjöbäckssnickaren Johannes Anderssons predikstolar runt om i Sjuhäradsbygden. En renovering på 1920-talet syftade till att förstärka interiörens klassicerande utformning och en ny sluten bänkinredning tillverkades efter ritningar av arkitekten Anders Roland. Altartavlan, som skänktes till kyrkan i samband med renoveringen, målades av konstnären Wilhelm Sjölander, bördig från Marbäck och begravd på kyrkogården. Den medeltida dopfunten och ett triumfkrucifix i trä från 1400-talet minner om kyrkans historiska kontinuitet.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkans framträdande placering i landskapet.
- Kyrkogårdarnas murar, trädrader, allé, smidesgrindar, trappor och grusade gångar.
- Bevarat medeltida murverk utgör ett omistligt historiskt dokument.
- Triumfkrucifixet och den medeltida dopfunten.