Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Grums kn, ÅSHAMMAR 1:59 M.FL. GRUMS KYRKA

 Anläggning - Värdering

GRUMS KYRKA
12/10/02
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
På den gamla, troligen medeltida, kyrkplatsen ligger Grums kyrka vilken är en återuppförd 1700-tals kyrka av barock typ. Det bevarade tornet avslutas av en glasad lanternin av trä och på norra väggen finns sakristia och brudkammare utbyggda vilka ger exteriören en speciell karaktär. Trots branden 1927 finns till exempel den medeltida dopfunten samt altaruppsats och delar av predikstol från tidigt 1700-tal bevarade. Interiören har en sammanhållen 1700-tals karaktär men med tidstypiska 1920-tals inslag som tegelgolv.

Att tänka på i förvaltning och användande av kyrka och kyrkomiljö:
- kyrka och kyrkogård utgör en samlad miljö med medeltida förankring och fungerar som historisk symbol och tidsdokument i socknen
- kyrkans 1700-tals inspirerade exteriör, med lanternin efter förebild från 1800-talets början och tillbyggnad i norr
- 1700-tals inventarier i form av till exempel dopängel
- korfönster och målningar av Simon Sörman