Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, KÄLLSTAD 14:1 KÄLLSTAD KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

KÄLLSTADS KYRKA, KÄLLSTAD KYRKOGÅRD
1/1/02
Motivering
Kulturhistorisk bedömning
Kyrkogårdsmuren i kalksten har trots förändringar en ålderdomlig karaktär som är
mycket värdefull. Den understryker även kyrkplatsens höga ålder och att delar av
kyrkan är medeltida. Trädkransen är viktig för kyrkogårdens rumsliga karaktär. Den
minner också om parkidealet som blev vanligt på landsortskyrkogårdarna, framför allt
under 1800-talet. Bland enskilda detaljer på kyrkogården som har högt kulturhistoriskt
värde märks grindarna, soluret i kalksten och stegförvaringen i kyrkogårdens sydvästra
hörn.
Ett högt kulturhistoriskt värde finns i bevarade grusgravar och deras omgärdning i form
av välarbetade stenramar och smidesstaket. Grusgravarna har en lång tradition på
kyrkogården. Dessa mer påkostade familjegravar ligger bl a invid kyrkogårdsmuren,
vilket var en vanlig placering på de flesta kyrkogårdar. Även enskilda gravvårdar har ett
högt kulturhistoriskt värde som kan bero på gravvårdens ålder, utförande, t ex material
och konstnärlig utformning eller ett lokalt/personhistoriskt värde. I Källstad finns ett
relativt stort antal vårdar från 1600- och 1700-talen, vilka har ett mycket högt
kulturhistoriskt värde. Titlar på gravvårdar säger en del om näringsliv och social
struktur i en socken. En ålderdomlig titel, som inte längre används, är daneman. Här
finns även titlar som bl a är knutna till tjänst i kyrkan; organist och kyrkovaktmästare.