Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidingö kn, KAPELLET 3 BREVIKS KYRKA

 Anläggning - Värdering

BREVIKS KYRKA
1/1/06
Motivering
Kyrkan är ett tidigt och representativt exempel på den moderna funktionalismen i kyrkobyggandet och den flexibilitet och mångsidighet som kännetecknar vår tids kyrkoanläggningar. Exteriörens ljusa byggnadselement reser sig ur klippan och avtecknar sig mot trädens stammar. Arkitekturen präglas av rena linjer och väl avvägda proportioner.

Utmärkande för kyrkorummet är enkelhet i den rektangulära formen parad med rymd och harmoniska mått. Interiören bildar ett ljust och värdigt rum, där den blonda färgskalan med lasyrfärger på inredning och tak är utmärkande. De höga, smala fönstren med antikglas fördelar ljuset jämt och riktar blickarna mot Simon Gates monumentala figurkomposition i kalkmålad stuck som präglar hela kyrkorummet.
Att särskilt tänka på vid förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

· kyrkomiljöns ordnade ytor och växtlighet i kontrast till omgivande naturmark.
· exteriörens rena linjer och proportioner
· kyrkorummets proportioner och ljusföring
· altarväggens monumentala figurkomposition
· trätakets utformning och ytbehandling
· den fasta inredningens placering, material och ytbehandling samt textila klädsel
· den blonda färgskalans känslighet för rengöring eller bättring