Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, GRUNDSUNDA PRÄSTBORD 1:1 M.FL. GRUNDSUNDA KYRKA

 Anläggning - Värdering

GRUNDSUNDA KYRKA
12/31/06
Motivering
Grundsunda medeltida kyrka ligger undanskymd från E4 i skogsbygd vid igenvuxet vattendrag. Dess skyddade läge kan uppfattas ensligt, men sommartiud en välbesökt kulturbygd med hembygdsgård och ett mindre bebyggelsecentrum strax intill.

Exteriören karaktäriseras främst av sin medeltida form; 1700-talets klassicerande inriktning med slätputsade vita fasader och stora, utvidgade fönsteröppningar. Det enda 1900-talsinslaget utgörs av stenlagd ramp invid vapenhusets entré.

Interiören bär tydliga spår av den medeltida byggnadsepoken. De tjocka murarna, den trånga volymen, men även de rikt dekorerade stjärnvalven. Den karaktäriseras av den vackra predikstolens 1700-tal, korfönstrets 1930-tals dekor, men främst av 1960-talets färgsättning, och golvläggning, vars stumhet påminner om Anundsjö kyrkas. Här finns en historicerande inriktning, inte minst sedan 1930-talets restaurering, men över det historiska lagras den moderna tidens ingenjörsmässiga krav på exakthet beträffande ytfinishen och dess uppfattning om 1700-talets färgsättning. Det är trivsamt, men aningen stelt.

Att särskilt tänka på:
*Kyrkans lång hävd på platsen med bogårdsmur skapar en ålderdomlig karaktär värd att bevara
*Kyrkans medeltida salskyrkoform med höga spånklädda tak och slutna murytor bör inte förändras
*Gravvårdarnas olika karaktärer på den äldre delen av kyrkotomten med många gjutjärnsvårdar och kors bidrar till den ålderdomliga miljön och bör bibehållas intakta
*Klockstapeln från 1700-talet är ovanligt väl bibehållen och bidrar starkt till den ålderdomliga karaktären, varför den ska vårdas varsamt
*Interiört är det framför allt stjärnvalven och sköldbågarnas form, liksom dekormålerierna som ger ett ålderdomligt intryck. Detta är viktigt att värna om. Till detta bidrar också de fasta snickerierna interiört, där framför allt predikstolen från 1700-talet utgör ett viktigt inslag, samt de slutna bänkkvarteren, läktarbarriär och orgelfront. Genom att vårda detta skapas sammantaget en historicerande upplevelse.