Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hjo kn, MOFALLA KYRKA 1:1 MOFALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anlage, neg.nr. 03/224:12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MOFALLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Hjo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MOFALLA KYRKA 1:1

3/30/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Mofalla kyrka ligger på en uppodlad ås i skogsbygderna vid Hökensås. Kyrkan ingår i en radby med f.d. lanthandel och skola.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkoanläggningen har brukats sedan medeltid. Den sedan 1800-talet föga förändrade kyrkogården omges av en kallmur med grindstolpar av kalksten med stenklot och äldre rader av lövträd. I kyrkogårdens västra del är tre gamla lövträd. Mellan grindarna löper en grusgång, annars ligger gravarna oregelbundet på en gräsmatta. Gravvårdarna är från 1700-talets slut till mitten av 1900-talet. I söder är en inklädd klockstapel med medeltida klocka med runinskription. Invid stapeln ligge...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift
Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län