Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, HÅLTA 2:1 HÅLTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2366-9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅLTA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÅLTA 2:1

6/9/05 Karaktäristik och bedömning

HÅLTA KYRKA är sannolikt uppförd på 1100-talet. Den byggdes om i sin östra del till nuvarande form 1744-1745, och ett torn byggdes 1757-1762.

Kyrkan med näraliggande skolbyggnader, prästeänkesäte och församlingshem utgör en samlad kyrkomiljö med kulturhistoriska värden, varför den också är utvald som en av kulturmiljö i det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

KYRKOGÅRDENS murar, grindar och uppvuxna lövträd är värdefulla för kyrkomiljöns karaktär, liksom även STIGLUCKAN från 1700-talet.ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkomiljön:

- Stigluckan på kyrkogården

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Ingemar Birgersson, Göteborgs stift; Thomas Engel, Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län