Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mellerud kn, EKHOLMEN 1:3 M.FL. GUNNARSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3144-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUNNARSNÄS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mellerud

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKHOLMEN 1:3

GUNNARSNÄS KYRKA 1:1

2/1/03 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Kyrkan och kyrkplatsen har en lång historisk kontinuitet och utgör en konstituerande del av ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Kyrkan tillhör en grupp ombyggda medeltidskyrkor som Ör, Holm, Järn, och Ånimskog med likartat utseende och byggnadshistoria. De är alla belägna i mellersta Dalsland i närheten av Kroppefjäll och Vänern. Karakteristisk är bl a förlängningen mot öster och det tresidigt avslutade koret. Den fristående klockstapeln är ett karaktärsdrag för Dalsländska kyrkor. Skifferbeklädnaden i Gunnarsnäs är mycket ovanlig och speglar områdets tradition av skifferhanteri...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift