Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, BÄLLEFORS PRÄSTBOL 9:1 BÄLLEFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bällefors kyrka, anl.bild, negnr 04-264-02.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄLLEFORS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÄLLEFORS PRÄSTBOL 9:1

9/13/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Bällefors kyrka är högt belägen invid en vägkorsning i odlingsbygden norr om Tidan. Kyrkan ligger i södra delen av en mindre by och gränsar till den gamla prästgården.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den närmast kvadratiska kyrkogården omges av en kallmurad stenmur och en rad med lindar. Huvudingången utgörs av en smidesgrind mellan granitstolpar. På kyrkogården finns terrasser, grusgångar, enstaka vårdar med järnstaket och en gravtumba. Norr om kyrkan ligger ett så kallat kyrkhärbärge, troligen från 1700-talet. Sydporten med smidda beslag och inskriptioner, bl.a. årtalet 1666, var före 1881 placerad i kyrkans kor. Vid sidan av ...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Inga Kajsa Christensson, Skara stift