Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eslöv kn, HOLMBY 28:1 HOLMBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1350-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLMBY KYRKA (akt.)
Skåne
Eslöv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOLMBY 28:1

12/9/16 Karaktäristik och bedömning

Holmby kyrka ligger centralt placerad i dagens tätort som domineras av gathusbebyggelse utmed väg 104. Platsen har en 900 år lång och kontinuerlig kyrklig tradition och har på så vis socialhistoriska och miljöskapande värden av betydelse för byn. Fornlämningar, däribland runstenen som står placerad bredvid det romanska kyrktornet, visar på en bosättningshistoria som går ännu längre tillbaka i tiden.

1872 revs den romanska kyrkan från 1100-talet frånsett tornet, och året därpå invigdes en kyrka i tidstypisk nyklassicistisk stil efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist. Särskilt framträdande för dessa kyrkor är de väl tilltagna...

Läs mer i eget fönster

Fältinventering: Henrik Nilsson och Max Laserna
Foto (där inte annat anges): Henrik Nilsson och Max Laserna
Layout: Henrik Nilsson
Kvalitetsgranskning: Max Laserna, byggnadsantikvarie