Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Svalöv kn, STENESTAD 28:1 STENESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1647-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENESTADS KYRKA (akt.)
Skåne
Svalöv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENESTAD 28:1

6/26/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Stenestad kyrkoanläggning
Stenestad ligger på den skogsklädda Söderåsen. Kyrkan är naturskönt belägen
omgiven av betesmarker åt två håll. Dagens Stenestad är en sammanhållen by med de
två före detta skolorna och gatehus längs vägarna.

Kyrkan är den högst belägna i Skåne, 188 m över havet. Kyrkogården är vackert
omgärdad av stengärdsgårdar och lövträd och på den utvidgade delen av bokhäckar.
Gravarna omges av buxbom, stenramar, järnstaket eller står direkt i gräs.

Gravplatserna har tunnats ut genom åren vilket ger kyrkogården ett delvis splittrat
intryck.

Kyrkan har exteriört en ålde...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Stenestad kyrka,
Rönnebergs kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson (rapportförfattare, foto och inventering), Arkitekt SAR/MSA,
Karl Johan Kember (granskning), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende
kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2015-04-08 Färdigställd rapport: 2015-06-26