Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, KÄLLSTAD 14:1 KÄLLSTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

fd953301

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLSTADS KYRKA (akt.), KÄLLSTAD KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄLLSTAD 14:1

8/24/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Källstad kyrka och kyrkogård utgör tillsammans med de kvarliggande gårdarna och småskolan en kyrkomiljö med kyrkbykaraktär med ett framträdande läge i landskapet.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Källstad kyrka tillhör de kyrkor i västra Östergötlands medeltida centralbygd, som troligen uppfördes på initiativ av stormannasläkterna i området. Dessa kyrkor utgör ett nationellt kulturarv och att bevara kyrkobyggnaderna i sin nuvarande skepnad med den information de bär på är en viktig uppgift i arbetet med att förvalta de kulturhis...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkesson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län.

1/1/02 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Kyrkogårdsmuren i kalksten har trots förändringar en ålderdomlig karaktär som är
mycket värdefull. Den understryker även kyrkplatsens höga ålder och att delar av
kyrkan är medeltida. Trädkransen är viktig för kyrkogårdens rumsliga karaktär. Den
minner också om parkidealet som blev vanligt på landsortskyrkogårdarna, framför allt
under 1800-talet. Bland enskilda detaljer på kyrkogården som har högt kulturhistoriskt
värde märks grindarna, soluret i kalksten och stegförvaringen i kyrkogårdens sydvästra
hörn.
Ett högt kulturhistoriskt värde finns i bevarade grusgravar och deras omgärdning i form
av väla...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands
länsmuseum 2002.