Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tingsryd kn, ALMUNDSRYDS KYRKA 1:2 ALMUNDSRYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Almundsrydkkg21.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALMUNDSRYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Tingsryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALMUNDSRYDS KYRKA 1:2

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Äldsta delen (kvarter A-F)
Detta är det kulturhistoriskt mest intressanta området på Almundsryds kyrkogård och inom området
utmärker sig kvarter A. Detta är den medeltida kyrkogården och även om vi inte ser några spår så
långt tillbaka i tiden är det ändå det område som har den största prägeln av äldre gravskick. Många
gravvårdar är värda att bevara för framtiden, t ex den gamla hällen, alla grusgravar, alla järnkors och
Thorvaldsenstenen. Området har många högresta stenar och diabas är det dominerande materialet i gravvårdarna.
Återanvändning av gravvårdar rekommenderas men området är å andra sidan inte känsligt för
nytillsk...

Läs mer i eget fönster

Helena Åkerberg. Smålands museum.