Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höganäs kn, HÖGANÄS 36:20 HIMMELSFÄRDSKYRKAN I HÖGANÄS Ny sökning Tillbaka till sökning

DSCF8461.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HIMMELSFÄRDSKYRKAN I HÖGANÄS (akt.), HÖGANÄS KYRKA (HIMMELSFÄRDSKYRKAN) (akt.)
Skåne
Höganäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

HÖGANÄS 36:20

4/21/17 Karaktäristik och bedömning

Himmelsfärdskyrkan är uppbyggd i tjugotalsklassicism, med drag av jugendstil och en begynnande funktionalism. Inspiration har också hämtats från cistercienserordens strama arkitektur och skånska arkitekturtraditioner men tolkningen av olika stilelement är mycket tidstypisk och klart igenkännbar inte bara som ett verk av Tengbom utan även som ett verk sprunget ur tjugotalet. Ivar Tengbom verkade under en tid som har blivit utmärkande för svensk arkitektur och form tillsammans med arkitekter som Gunnar Asplund och Ragnar Östberg och konstnärerna Simon Gate och Edvard Hald. I efterhand har det formstarka svenska tjugotalets fått epitet...

Läs mer i eget fönster

Fältinventering: Kerstin Börjesson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Författare, i samråd med referensgrupp utsedd av Lunds stift
Rapportsammanställning och foto: Kerstin Börjesson
Granskning: Maria Sträng, Regionmuseet Kristianstad.