Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höör kn, GUDMUNTORP 11:1 GUDMUNTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1477-001.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUDMUNTORPS KYRKA (akt.)
Skåne
Höör

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GUDMUNTORP 11:1

3/15/18 Karaktäristik och bedömning

Landskapet kring Gudmuntorps kyrkby är rikt på stenåldersfornlämningar och visar på en lång historisk kontinuitet som boplats. Bebyggelsen är småskalig och präglas idag av 1800-talets skiftesreformer med ett par gårdar inom den medeltida bytomten medan flera ensamgårdar ligger utspridda på de omkringliggande markerna. Kyrkan och den omgivande kyrkogården är belägen väster om den slingrande byvägen och i söder breder Pinedalens naturlandskap ut sig. Den gamla tingsplatsen och offerkällan öster om byn tyder på att området kring Gudmuntorp var en betydelsefull plats under medeltiden. Kyrkan och den intilliggande byskolan utgör tillsamm...

Läs mer i eget fönster

Medverkande vid fältinventeringen: Ylva Nordström, byggnadsantikvarie (2018-08-09), Max Laserna, byggnadsantikvarie och Henrik Nilsson, byggnadsantikvarie (2018-10-09)
Rapport och foto (där inte annat anges): Max Laserna och Ylva Nordström