Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trelleborg kn, KLAGSTORP 21:1 ÖSTRA KLAGSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA KLAGSTORPS KYRKA (akt.)
Skåne
Trelleborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KLAGSTORP 21:1

4/2/19 Karaktäristik och bedömning

Byn är präglad av stationssamhällets framväxt under 1900-talets första del men kring kyrkan har byn bevarat sin lantliga karaktär med ett par gårdar. Stationssamhället och den tidigare byn är tydligt avläsbara. Kyrkan ligger i anslutning till den före detta skolan som numera är församlingshem.

Kyrkogården är omgiven med häck, trädkrans, delvis mur och dekorativa gjutjärnsgrindar som bidrar till det kulturhistoriska värdet. Kyrkogården karaktäriseras av sent 1800-talsideal med liguster och buxbomsinramade gravar enligt typiskt sydskånskt mönster. Många äldre stenar intill kyrkan är sparade på sina ursprungliga platser vilket ökar ...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport om Östra Klagstorps kyrka, Skytts kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, (rapportförfattare, inventering och foto där ej annat anges)
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
Karl Johan Kember (granskning), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden