Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERKÖPING SKÄLLVIK 3:1 - husnr 1, SKÄLLVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

C Skällviks kyrka, sö. 2007-11-22 091.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÄLLVIKS KYRKA (akt.)

1300 - 1349

1300 - 1349

Östergötland
Söderköping
Östergötland
Skällvik
Söderköping S:t Anna församling
Linköpings stift
Skällvik kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Exteriör

Inventeringsår 2007

Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning. Den är till planen en rektangulär salkyrka med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Den är uppförd av gråsten och tegel av olika ålder och utförande, som är tunt slammade i en gul ton. Den östra muren stöttas i hörnen av korta och kompakta strävpelare. På södra och östra muren syns spåren efter igenmurade rundbågiga fönsteröppningar samt en igenmurad ingång i söder. I norr finns en igenmurad stickbågig fönsteröppning. Den östra murens gavelröste är försett med blinderingar, vilka har naggats i ytterkant vid förändringar av takfallen. Den västra muren har en lodrätt skarv..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2007

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2007

 • Puts - Slammad

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2007

 • Gul
Takform

Inventeringsår 2007

 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Pulpettak
 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1997

 • Torn - Centraltorn
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt