Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIDAHOLM VALSTAD 25:1 - husnr 1, VALSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/199:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VALSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

Västra Götaland
Tidaholm
Västergötland
Valstad
Valstads församling
Skara stift
Kyrkvägen 9

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Exteriör

Inventeringsår 2004

VALSTADS KYRKA - Korskyrkan består av ett romanskt långhus som 1890 utvidgats åt öster och försetts med korsarmar, smalare rakslutet kor med rundad absid i öster, samt i vinkeln mellan sistnämnda och norra korsarmen en sakristia. I väster är ett romanskt torn som rider på långhusgaveln. I söder är ett unggotiskt vapenhus framför sydporten. De romanska partierna torde härröra från 1100-talets mitt.
FASAD - Tornet - som lutar något åt väster - vilar på en skråkantad sockel av huggen sandsten. De oputsade fasaderna består av sandstenskvadrar i olika höga skift med breda fogar. Alla ytor är pikhuggna. I varje våning av tornet är kraftiga..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Natursten, granit
 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1997

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Sprit
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
 • Ofärgad
Takform

Inventeringsår 2004

 • Korstak
 • Sadeltak
 • Spira

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt - Koppar
 • Plåt - Falsad, storplåtsformat
Byggnadsdel

Inventeringsår 2004

 • Portal
 • Torn - Västtorn
 • Korsarm
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Absid - Rundad
 • Kor - Smalare

Inventeringsår 1997

 • Torn - Västtorn
 • Korsarm
 • Torn - Väster
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Smalare
Våningar

Inventeringsår 2004

 • 01
 • 04