Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OCKELBO VALLHALLA 1:5 - husnr 1, ÅMOTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3968-005.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅMOTS KYRKA (akt.), ÅMOTS KYRKA (akt.)

1914 - 1917

1914 - 1917

Gävleborg
Ockelbo
Gästrikland
Ockelbo
Ockelbo församling
Uppsala stift
Åmotsvägen 30

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

Den nuvarande kyrkobyggnaden uppfördes 1914-17 efter ritningar av arkitekten Georg A Nilsson. Byggnaden består av ett långhus, ett indraget kor med altaret placerat i ett smalare och lägre parti i öster, samt sakristia söder om koret. Tornet är sidoställt i sydost.

Kyrkobyggnaden är gjuten med slaggsten i stöphusteknik, dock med murade detaljer i tegel. Fasaderna, som är slätputsade och avfärgade i vitt, har portalomfattningar i röd granit. Sockeln består av obearbetad natursten. Ett dominerande, djupt neddraget tegeltak täcker långhuset. Tornet kröns av en hög spånbeklädd spira i flera olikformade avsatser. Ovanför korpartiet rider..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

 • Murverk - Slaggsten
 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Slaggsten
 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2002

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

 • Torn - Sidoställt
 • Torn - Söder
 • Sakristia - Söder
 • Takryttare

Inventeringsår 1992

 • Sakristia
 • Torn - Sidoställt
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2002

Långhuset täcks av ett brädtunnvalv, koret av ett murat ribbvalv i stjärnform. Långhuset belyses av småspröjsade fönster med rundbågiga öppningar.

Läs mer i eget fönster