Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SALEM SALEM 10:1 - husnr 1, SALEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f9911302

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SALEMS KYRKA (akt.)

1100 - 1149

1100 - 1199

Stockholm
Salem
Södermanland
Salem
Salems församling
Strängnäs stift
Fågelsta 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2006

Nuvarande långhus är följden av flera ombyggnationer. Det har en oregelbunden rektangulär plan som en följd av utvidgningen mot söder, på 1300-talet, och återanvändningen av äldre murverk i norra delen. Avsmalningen i höjd med sakristian tyder på att kyrkans kor var smalare. Långhusets västra gavel är i sin södra del följden av 1400-talets tillbyggnad och delvis uppförd av tegel. Den bär i sin övre del utsmyckande blinderingar i form av en trappformad fris samt ett oxöga med omfattning av tegelstenar.
Kyrkans är murad av natursten med i vissa delar inslag av tegel i omfattningar och krön. Koret är uppfört av tegel. Fasaderna är gulavfärgade,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Gul
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak
 • Spira

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Trä - Spån, sågat
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Kor - Öster
 • Kor - Polygonalt

Inventeringsår 1995

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Polygonalt