Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HEDEMORA HUSBY PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 6, HUSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1264-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUSBY KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1200 - 1249

1470 - 1529

Dalarna
Hedemora
Dalarna
Husby
Hedemora, Husby och Garpenbergs församling
Västerås stift
Samuel Columbus väg 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2005

Husby kyrka utgörs av ett enskeppigt rektangulärt långhus med halvrund avslutning i koret, smalare kvadratiskt torn i väster och en utbyggd sakristia i norr. Byggnadens nuvarande omfång och utformning är följden av den fullständiga ombyggnaden som genomfördes på 1780-talet.

Byggnaden är uppförd av gråsten med inslag av tegel, som den synliga delen av den medeltida portalomfattningen avslöjar. Större delen av murarna i långhusets västra parti är medeltida och härstammar från den tidigare kyrkan. Del av långhusets ursprungliga medeltida tegelportal är ännu synlig i västra gaveln. Utvändigt har kyrkan en oputsad sockel av gråsten men i..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak - Valmat
 • Huv
 • Mansardtak - Valmat

Inventeringsår 1997

 • Mansardtak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Rundat

Inventeringsår 1997

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rundat
Interiör

Inventeringsår 2005

Kyrkorummet har tunnvalv som avslutas över korabsiden med ett halvt kupolvalv Tunnvalvet har en stomme av bräder och är utfört i stuck. Väggar oc

Läs mer i eget fönster