Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKVARN TURINGE KYRKA 1:2 - husnr 2, TURINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3459-014.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TURINGE KYRKA (akt.)

1100 - 1200

1170 - 1199

Stockholm
Nykvarn
Södermanland
Turinge
Turinge-Taxinge församling
Strängnäs stift
Gamla Strängnäsvägen 339

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2003

Kyrkobyggnaden består av ett enskeppigt långhus som tillkommit i olika etapper, torn i väster, sakristia i norr, vapenhus i söder och kor i förlängningen av långhuset. Koret utgör även gravkor åt Erik Dahlberg och uppfördes på 1690-talet efter hans ritningar. Kyrkans murar är till största del uppförda av murade gråstenar men med inslag av tegel i omfattningar och listverk. Gravkoret är uppfört av tegel och huggen sten.

Långhuset har höga rundbågiga fönsteröppningar, tre i söder och två i norr. Solbänkarna har täckning av svartmålad plåt. Utformningen av de nuvarande fönsteröppningarna är en följd av 1890-talets upprustning då de flesta..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2003

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2003

 • Puts

Inventeringsår 1995

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2003

 • Gul
Takform

Inventeringsår 2003

 • Sadeltak
 • Huv
 • Kupol
 • Lanternin

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2003

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2003

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Gravkor - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder

Inventeringsår 1995

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Gravkor - Öster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder