Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM LÖVHOLMEN 12 - husnr 7

 Byggnad - Beskrivning

2009-11-10
Exteriörbeskrivning
Fabriksbyggnad i tre våningar uppförd 1944/59 för Wilhelm Becker AB efter ritningar av L. M. Giertz & Nils Tesch.
Byggnaden uppfördes som Nitrolackfabrik men genomgick 1990 en totalombyggnad till tankstation för att försörja Spredfabriken med råvaror. Samtidigt inreddes ett kontor på tredje våningen. Exteriört bevarar byggnaden i stort sin ursprungliga arkitektur, men har till exempel fått en helt ny entré på sydöstfasaden.

STOMME- Betong, betongpelare
SOCKEL- Putsad, gråvit
FASAD- Rött fasadtegel
ENTRÉ/DÖRRAR- Senare tillkommet entréparti på sydöstfasad: Indragen entré, Rödmålad trädörr med gaspartier och sidoljus. Skivmaterial i vitt med lila ramverk omger entrédörr. Trapp samt ramp längs fasad i gjuten betong. Rörformat trappräcke målat i lila kulör. Utbytt dör mot lastbrygga.
FÖNSTER- Fönsterband med spröjsade enluftsfönster. Ursprungliga rödmålade träbågar. Igensatta fönster i bottenvåning på nordvästfasad.
TAK- Plantak påbyggt med takpåbyggnad med sadeltak.
ÖVRIGT/BYGGNADSDEL- Fristående trapptorn i betong. Balkong på sydvästgavel, ursprungligt järnräcke i röd kulör. Förbindelsegång med hus nr 5 på sydvästgavel. Lastbrygga på nordvästfasad, delvis borttagen.
FÖRÄNDRINGAR- Nytt entréparti på sydöstfasad vid tidigare nedfart. Fönster i f d tankintag samt förbindelsegång. Delar av lastbrygga samt skärmtak borttaget, igensatta fönster.