Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS SEVALLA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, SEVALLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

sevalla kyrka (akt.), SEVALLA KYRKA (akt.)
2005-08
Exteriörbeskrivning
Kyrkobyggnaden har en plan och exteriör som väl återspeglar tiden för dess tillkomst, åren 1817-20. Långhuset är rektangulärt med rakslutet kor i öster, vidbyggd rektangulär sakristia på östgaveln och torn i väster. Ingångar finns genom tornet i väster och mitt på sydfasaden.
Murarna är osmyckade, spritputsade med KC-bruk avfärgat i gråbruten nyans. Långhuset har rundbågiga fönsteröppningar i tre axlar. Väst- och sydportalerna kröns av lunettfönster, som även finns i gavelröstet ovanför sakristian i öster. Fönstersnickerierna är gråmålade, med blyinfattade, grönskimrande rutor. Långhuset har ett sadeltak täckt med dubbelfalsad, svartmålad plåt, tornet ett lågt pyramidtak och en glasad lanternin med krönande kors. Sakristian i öster är låg och täcks av valmtak.