Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SUNDSVALL GLÖMSTA 1:26 - husnr 2, INDALS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

INDALS KYRKA (akt.)
Exteriörbeskrivning
Indals kyrka uppfördes av Daniel Hagman mellan 1761-1763 på platsen för en äldre medel-tidskyrka.

Rektangulär gråstenskyrka med sakristia i nordost och ett torn uppfört 1849 i väster med karnis-svängd huv krönt av en fyrsidig lanternin. Delar av den äldre kyrkans murar kom att ingå i den nya byggnaden. Materialet i stommen är gråsten med tegel i valv, dörr- och fönsteromfattningar.

Vitputsade fasader med putsen avskuren ca 150 mm från den grusade marken närmast kyrkan.
Fasaderna har svagt framspringande hörnlisener och likadant framspringande fönsterom-fattningar. Synliga svartmålade ankarjärn.

Valmat sadeltak med kopparplåt från 1987. Profilerad takfot i trä med påbyggd luftning från undersida, cc ca 1 m. Vit målning. Vid sakristian, som också har ett valmat tak, finns en murad och plåtinklädd, svart skorsten på nordvästra delen, svart målning.

Ståndrännor i kopparplåt. Samtliga hörn har stuprör i kopparplåt, spetsiga böjar. Vatten tas upp i dräneringsbrunnar med gjutjärnslock.

Nedgång till pannrum via luckor intill sakristians västra hörn. Plåtklädda dörrluckor, fabriks-lackade i plåt.

Tornets lanternin med kopparplåt på tak och golv. Svartmålade gjutjärnsräcken, vitmålade plåtinklädda väggar och undersida tak. Under plåtinklädnaden spåntad panel från 1962.

Fem stora murhål för fönster i södra långhussidan, fyra mot norr, samt en entré mot söder mellan andra och tredje fönstret från öster. Lika fönster även i östra väggen, två stycken samt i tornet på dess södra respektive norra sida. Tolv lufter, kopplade bågar(utom i torndelen), en tvärgående spröjs per luft, trekantavslut, utsidan karm och båge brun målning, insida ljust grå målning. Korfösnter försedda med blyspröjsade antikglas i inre båge. Samtliga fönster med nedåt/utåt lutande fönsterbänkar täckta av falsad brunmålad plåt.

Södra entrén ett plansteg i granit, samt avstamp framför. Portik med rustikkedja liknande Säbrå. Kraftig list över som binder samman, täckt av svartmålad plåt. Fält strax under med svartmålad text "Anno 1761". Överljus i form av runt fönster lika tornet.

I väster en trappa i granit, fyra steg med räcke i svartmålat stål. Entrén utformad med putsad profilerad omfattning. Över den en nisch i muren med svartmålad text "Anno 1848"

In genom huvudentrén via höga pardörrar i trä, grå målning. Utsidan klädd med plåtskivor, liggande falsar, brun målning.