Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster DALS-ED TÖFTEDALS STOM 2:1 - husnr 1, TÖFTEDALS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TÖFTEDALS KYRKA (akt.)
2004-08-20
Exteriörbeskrivning
Kyrkan är en liten träkyrka med ett tresidigt avslutat kor i öster och torn med vapenhus i väster.
Långhuset och koret uppfördes 1748-49 och tornet 1793. Sakristian norr om koret tillbyggdes 1915. Ingångar finns i väster till vapenhuset och på sakristians östra sida. Före 1950 fanns också en ingång på korets södra sida. Kyrkans arkitektur karakteriseras av det förhållandevis breda långhuset med brant takfall och det korta tornet.

Stommen av timmer är klädd med vitmålad locklistpanel. På långsidorna och i hörnen finns knutlådor. Såväl långhusets och sakristians sadeltak samt torntaken är valmade och täckta med småskiffer. Den sedan 1887 inklädda lanterninen täcks av en kopparklädd huv krönt av en glob och en tupp. Fasadens snickerier är gråmålade förutom kyrkporten mot väster, en pardörr med profilerad snedställd svart panel. Sakristians pardörr mot öster är klädd med snedställd fasspontpanel. Långhuset och koret har stora rektangulära fönster indelade i smårutor. I tornets klockvåning, vilken är något indragen, finns ljudluckor år de fyra väderstrecken.