Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster DALS-ED NÖSSEMARKS-STRAND 3:24 - husnr 1, NÖSSEMARKS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

NÖSSEMARKS KYRKA (akt.)
2004-06-30
Exteriörbeskrivning
Kyrkan, är av sten med ett tresidigt avslutat kor i öster och torn i väster. Mitt på norra långsidan finns en utbyggd sakristia. Långhuset och koret uppfördes 1790-94 och det planerades då också för ett västtorn, som dock ej kom att byggas förrän 1890. Sakristian tillkom i samband med en större renovering 1957-58. Karaktäristisk för exteriören är långhusets branta och höga tak samt det resliga tornet. Långhuset är också relativt brett i förhållande till dess längd.

Kyrkans fasader täcks av vit spritputs med en grov och ojämn struktur. Alla snickerier är blåmålade förutom tornluckorna som är svartmålade. Långhusets valmade sadeltak liksom sakristians sadeltak täcks av enkupigt lertegel medan tornets huv och lanternin är plåtklädda. Lanterninen kröns av ett kors på en glob. Ingångar till kyrkan finns genom vapenhuset i väster, en tredelad spegeldörr med överljus, på södra långsidan, en enkelspegeldörr med överljus, samt genom en enkeldörr på sakristians västra sida. Fasaderna genombryts av stora stickbågiga fönster indelade i halvstora rutor. Mot väster finns runda fönster på långhuset och tornet. På tornet finns också höga rundbågiga ljudluckor samt små luckor på lanterninen.