Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SÖLVESBORG YSANE 15:6 - husnr 1, YSANE KYRKA (SANKTA GERTRUDS KYRKA)

 Byggnad - Beskrivning

YSANE KYRKA (SANKTA GERTRUDS KYRKA) (akt.)
2013-08-15
Exteriörbeskrivning
Kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutet, smalare korparti, nuvarande sakristian, i öster och torn i väster. Kyrkan har vit, spritputsad fasad. Murarna är uppförda av natursten och tegel. Sockel finns endast på tornet. Korets östra fasad är försedd med tre långsmala blinderingar, strömskift och har en igensatt fönsteröppning, markerad med slät puts. Långhusets sadeltak täcks av rött enkupigt tegel medan sakristians norra takfall har en ålderdomlig typ av rött tegel, s.k. munk- och nunnetegel. Tornet, som har dubbla ljudöppningar åt alla väderstreck, är försett med koppartäckt huv, åttkantig lanternin och en liten spira. Fönsteröppningar är rundbågiga med småspröjsade fönsterbågar i vitmålat trä. Porten i tornets västra fasad är huvudingång. Ovan porten finns en stentavla med Carl XV:s namnchiffer. Även södra långsidan har ingång. De har vitmålade dubbeldörr ar med fyllningar och rundbågat överljus, Sakristian har ingång med en enkel, vit fyllningsdörr.