Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HERRLJUNGA ERIKSBERG 7:1 - husnr 1, ERIKSBERGS GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ERIKSBERGS GAMLA KYRKA (akt.)
2004-04-29
Exteriörbeskrivning
Eriksbergs gamla kyrka har nord-sydlinjen ungefär diagonalt genom byggnaden, med koret åt nordöst. För enkelhetens skull anges i det följande raka väderstreck som om koret låg i öster.
Kyrkan ger ett mäktigt, ålderdomligt och närmast borglikt intryck. Den har ett högt och rankt långhus med smalare, lägre rakt avslutat kor med ytterligare lägre absid i öster och en stor sakristia åt norr i liv med och lika hög som koret. Fönstersättningen är asymmetrisk. Åt söder finns ett timrat vapenhus med port åt söder och ett vapenhus av sten med port åt väster, båda låga. Exteriören restaureras 1989 med omputsning och målning.

FASAD - Alla fasader utom södra vapenhusets är slätputsade och slevdragna med hydraulisk kalkputs med jämnstor ballast och kvastade, med strukturen av murverket synlig, samt avfärgad med vit kalkfärg. Den kalkbruksfogade stensockeln syns på västra vapenhuset där putsen slutar med tvär kant. Långhuset har en sandstenssockel i väster av plana stenskivor i två skift där den nedre kragar ut. I norrfasaden syns omfattningen till en låg stickbågad portal av släthuggen sandsten kring den igenmurade, raka öppningen. Överstycket utgörs av en hel sten och tröskeln är av en profilerad sten. Södra vapenhuset har faluröd lockpanel med olika breda brädor och vattbräda nedtill.

FÖNSTER - Alla äldre har klarglas och fönstersnickerierna är täckmålade beige. I långhusets västra del finns på syd- respektive nordsidan alldeles under takfoten ett fast litet, nästan kvadratiskt fönster i likadan, djup, vidgad smyg med trä i hjässan. Under det sitter en ungefär lika stor stickbågig djup öppning med likadant enluftsfönster som det ovan, blyspröjsat till 16 rutor med extra stag. De sitter på distans från innerbågen. I östra delen av långhuset sitter på var sida en hög, flackt stickbågig djup öppning från 1840 med fyrluftsfönster med stubbade överhörn och korspost, blyspröjsat till åtta rutor nedtill och sex upptill, stag och hörnbeslag. En luft med maskinglas är öppningsbar. Troligen är fönstren från 1920-talet eller äldre. I västra gavelröstet finns en kvadratisk oglasad glugg med liten solbänk. Koret har åt söder en mer rundbågad öppning och grundare smyg men likadant fönster som långhusets sydöstra. Alla dessa har fönsterbänkar från 1989 av slipad sten som når långt utanför fasaden. Absiden har en högt sittande rundbågad romansk fönsteröppning med enkelglas i liv med fasaden, lite utanför nedtill, blyspröjsat till åtta rutor med spetsbågar upptill. Åt öster har sakristian ett öppningsbart högsmalt tvåluftsfönster med sneda överhörn i likadan öppning med mycket grund smyg, troligen från 1840. Fönstret har mittpost och lufterna är träspröjsade till tre rutor var. I gavelröstet finns på norra gaveln en högsmal glugg med nät och därunder en mindre glugg i höjd med absidfönstret med en luft i liv med fasaden. Västra vapenhuset har likadana små enluftsfönster nära takfoten åt norr och söder med ytterbågar blyspröjsade till nio rutor.

PORT - Båda dörrarna är enkla med rak överkant och är klädda med liggande, svartfärgad spåntad panel. På västra dörren har panelbrädorna olika bredd och är profilerade och en avskiljande list delar in dörrbladet så att övre delen är 1,5 gånger högre än den nedre. Det ornamenterade metallvredet är av nyare modell. Smygen är grund. Framför dörren ligger två röda grovhuggna kalkstenshällar. I taksprånget över dörren sitter en plafondarmatur av gult råglas och plåt. Syddörren har profilerad panel och reglas endast med krok. Den har en ny kalkstenstrappa av fyra blocksteg som är släta på sidorna och råhuggna på översidan. Det översta steget har även ett smalt lägre steg på var sida. Långhusets sydport är rundbågad, hög och smal med en portal av släthuggen sedimentär sten, sandsten trol. Dörrbladet är järnbeslaget med smala remsor och täta nitar och har en stor dragring med tre knutor av gjutna djurhuvuden och rombiskt beslag till det stora nyckelhålet.

TAK - Sadeltak med enkupigt lertegel på samtliga byggnadskroppar utom absiden som har ett välvt, spåntäckt tak med taggig nederkant. Rejäla faluröda remstycken (hammarband) är synliga runtom. (De var putsade till 1920-talet.) Västra vapenhuset har kvar den gamla rödtjärade spåntäckningen under teglet med en ovanlig nederkant av spån som smalnats av till trubbig spets. Taksprånget är ganska brett, taksparrarna och remstycket är synliga och falurödfärgade. Vindskivorna är svartbrunt betsade eller tjärade med breddningar nedtill som skyddar remstyckena, ej åt norr på sakristian. Södra vapenhusets vindskivor är extra breda och har rundningar. Träprydnader kallade för skat- eller kråkpinnar sitter på alla nockar utom södra vapenhuset. De är figursågade till pilar med rundlar. Långhuset har svartmålade hängrännor och stuprör av plåt från 1989.