Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERKÖPING SKÄLLVIK 3:1 - husnr 1, SKÄLLVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

C Skällviks kyrka, sö. 2007-11-22 091.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÄLLVIKS KYRKA (akt.)

1300 - 1349

1300 - 1349

Östergötland
Söderköping
Östergötland
Skällvik
Söderköping S:t Anna församling
Linköpings stift
Skällvik kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Historik

Inventeringsår 2007

Skällviks kyrka uppfördes troligen under 1300-talets förra hälft av gråsten och tegel som en salkyrka med rakslutet kor. I Skällviks kyrkas omedelbara närhet fanns Linköpingsbiskoparnas borg Skällvik och kungamaktens slott Stegeborg. Deras inflytande har med största sannolikhet påverkat kyrkans arkitektoniska utformning. Det är oklart hur mycket av kyrkans murar som kvarstår från 1300-talets första hälft. Troligen utgörs de nedersta delarna av vägglivet i den rektangulära planformen av medeltida murverk. Kyrkans östra gavelröste är försett med blinderingar i tegel, vilka även återfinns på de medeltida stadskyrkorna i Söderköping och...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1349 Nybyggnad
Nybyggnad av långhus, kor se historik
År 1300 - 1349 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1300 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1450 Specifika inventarier - altarskåp
Mariaskåp i valnöt och ek, ursprung troligen östlig. Litteratur PeterTångeberg. se historik
År 1492 - 1492 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka, omgjöts 1792. se historik
År 1590 - 1593 Ändring - ombyggnad
Korsarmar inom befintlig plan, kryssvalv i korsmitten, lägre tunnvalv i korsarmarna. fyra sidokapell med låga tunnvalv i kyrkans hörn. Byggherre Johan III. se historik

Johan III Vasa (Byggherre)

År 1590 - 1593 Nybyggnad - Torn
Torn eller takryttare över korsmitten. Byggherre Johan III. se historik
År 1590 - 1593 Nybyggnad - Sakristia
Sannoligt byggdes sakristian. se historik
År 1590 - 1593 Nybyggnad - Sakristia

Johan III (Byggherre)

År 1590 - 1593 Ändring - ombyggnad
Långhuset uppdelat i tre skepp

Johan III (Byggherre)

År 1590 - 1593 Nybyggnad - Torn

Johan III (Byggherre)

År 1600 - 1699 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla slänktes 1664 av Elsa Elisabeth Brahe, gift med Adolf Johan, hertig till Stegeborg. se historik
År 1607 - 1607 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sandsten. Enligt tradition från Stegeborgs slottskapell. se historik
År 1661 - 1661 Fast inredning - predikstol
Predikstol skänkt av ståthållaren Isac Enfelt och Catarina Prytz. Målades 1679, ommålades 1822, konserverades 1956. se historik

Catarina Prytz (Byggherre)

Isac Enfelt (Byggherre)

År 1679 - 1679 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades. Originalfärgen framtagen sannolikt 1956.
År 1730 - 1769 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset byggdes. se historik
År 1730 - 1769 Nybyggnad - Vapenhus
År 1754 - 1754 Ändring - ombyggnad
Klockstapeln av okänd ålder ombyggdes till sin nuvarande utformning. se historik
År 1762 - 1762 Fast inredning - orgel
Orgeln tillverkades av Jonas Wistenius, Linköping. Ombyggd 1860, restaurerad 1964. se historik
År 1771 - 1771 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuten av Elias Anell, Norrköping och senare av Ohlsson, Ystad 1927. se historik

Elias Anell (Klockgjutare)

År 1792 - 1792 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan från 1492 omgjuten. se historik
År 1822 - 1822 Underhåll - interiör
Omputsning. Predikstolen ommålades och altartavlan omförgylldes. se historik
År 1860 - 1860 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggdes till med pedalverk, vilket medförda att även läktaren byggdes ut. se historik
År 1899 - 1899 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändig tjock spritputs. se historik
År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, exteriör
Förslag till utvidgning av västportalen från 129 cm bredd till 165 cm, för att ge bättre plats för begravningsprocessioner. se historik
År 1927 - 1927 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan åter omgjuten av M och O Ohlsson, Ystad. se historik
År 1954 - 1954 Arkeologisk undersökning
Uppmätningsritning se historik
År 1955 - 1956 Ändring - ombyggnad, exteriör
Mittskeppets igenmurade fönster öppnades, befintliga gjutjärnsbågar ersattes av nya kopplade bågar med vitt glas inmonterat i blyspröjs med stormjärn som tillverkades enligt en äldre bevarad fönsterluft, sidokapellens takfall sänktes, tunn slamning av yttermurarna. Tornet, tidigare spånklätt, och övriga skiffertäckta takfall ersattes av kopparplåt p g a för dålig lutning samt ”då Grythyttans spån inte var av tillräckligt god kvalitet”. Professor Erik Lundberg och arkitekt Ernst Auby. se historik
År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Framtogs rester av kalkmålningar av 1500-talskaraktär. Golven göts av betong, varpå kalkstensplattor lades. Nytt altare med en äldre altarskiva av sten, som påträffades i en trapphäll mellan vapenhus och kyrka. Ny bänkinredning, murade balustrar på den nya orgelläktaren och tegelgolv, läktare med återanvändning av renässanskolonner och balustrad efter Lundbergs ritningar. Professor Erik Lundberg och arkitekt Ernst Auby, konservator Bertil Bengtsson, Linköping. se historik
År 1956 - 1956 Teknisk installation - värme
Elektrisk värmeanläggning. se historik
År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln restaurerades av Bröderna Moberg, Sandviken. se historik
År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad
Grindstolparna på kyrkogården försågs med kopparplåt. se historik
År 1974 - 1974 Underhåll
Klockstapeln och stigluckorna renoverades. se historik
År 1987 - 1987 Underhåll - exteriör
Högtryckstvätt, ilagning av skadat bruk, avfärgning, översyn av tak, fönster mm. Ingenjör Ture Jangvik, Linköping. se historik
År 1988 - 1988 Teknisk installation - värme
Utbyte av radiatorer. se historik
År 1988 - 1988 Underhåll - interiör
Ommålning av interiören. se historik
År 1993 - 1993 Teknisk installation - brandskydd
Brandskydd. se historik
År 1994 - 1994 Specifika inventarier - textilskåp
Textilskåp på läktaren i kyrkans västra del. se historik