Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LINKÖPING AMUNDEBO 1:21 - husnr 1, ULRIKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ULRIKA KYRKA (akt.)

1736 - 1737

Östergötland
Linköping
Östergötland
Ulrika
Ulrika församling
Linköpings stift
Kisavägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1996

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:
Kungl Maj:t resolution med tillstånd om sockenbildning och att bygga en kyrka föll i januari 1736. Platsen för kyrkan var redan klar och bygget påbörjades omedelbart. Kyrkan var färdigbyggd på ett år och invigdes den 1 juni 1737. Kyrkan fick en snarast medeltida form. Den är uppförd av timmer med rektangulärt långhus med ett smalare rakt avslutet kor. Sakristian fick en ovanlig placering på östra sidan. Den traditionella platsen för sakristian var vid den här tiden på norra sidan av koret. Exteriören är spånklädd och rödfärgad och ingången är via vapenhuset. En koringång finns även på ...

Läs mer i eget fönster

År 1736 - 1737 Nybyggnad
Kyrka av timmer med rektangulärt långhus med ett smalare, rakt avslutet kor, samt sakristia i öster. Byggmästare Sven Samuelsson i Valvik.

Sven Samuelsson (Byggmästare)

År 1742 - 1742 Nybyggnad - Vapenhus
Det är oklart om vapenhuset flyttades till sin nuvarande plats eller nyuppfördes 1797 .