Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SIMRISHAMN VEMMERLÖV 100:1 - husnr 1, ÖSTRA VEMMERLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1529-013.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA VEMMERLÖVS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Skåne
Simrishamn
Skåne
Östra Vemmerlöv
Gärsnäs församling
Lunds stift
Kyrkvägen 14

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2017

Östra Vemmerlövs kyrka byggdes under 1100-talet i romansk stil; med långhus, kor och eventuellt absid. Senast under tidigt 1300-tal förlängdes långhuset mot väster och sannolikt valvslogs den nya delen. Kring 1300-1350 utfördes kalkmålningar i långhuset och möjligen också i koret som inte längre finns kvar. Därefter valvslogs övriga delar av långhuset samt eventuellt även det ursprungliga koret. Långhusets östra valvkappor har en annan uppbyggnad än långhusets västra valvtravé. Kring 1430-60 dekorerades valven av den så kallade Fjälkingemästaren. Vapenhus på norra respektive södra sidan av kyrkan tillkom sannolikt under senmedeltide...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor.
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1350 - 1549 Ändring - tillbyggnad
Långhus
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Torn
År 1350 - 1759 Ändring - tillbyggnad
Kor