Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSBERG VIBY 4:1 - husnr 1, VIBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Viby 5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VIBY KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1299

Örebro
Hallsberg
Närke
Viby
Viby församling
Strängnäs stift
Viby by 150

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus. Den tidigmedeltida kyrkans norra murar är bevarade. Det nuvarande långhuset kvarstår dels från en senmedeltida ombyggnad, dels från 1700-talets ombyggnad.
År 1100 - 1299 Nybyggnad
Troligtvis uppfördes en mindre, förmodligen tornlös, stenkyrka under denna tid.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1400 - 1549 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
Sakristia och torn
År 1421 - 1421 Ändring - tillbyggnad
Under senmedeltiden, kanske vid detta tillfälle, om- och tillbyggdes kyrkan radikalt åt söder till sin nuvarande storlek.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1529 - 1529 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1664 - 1664 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i barockstil, med återanvända medeltida skulpturer.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1736 - 1736 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkans valv och pelare lagades, rappades och vitlimmades.

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1748 - 1748 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgöts

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1763 - 1772 Nybyggnad - Torn
År 1763 - 1772 Nybyggnad - Sakristia
År 1763 - 1772 Ändring - ombyggnad
Ett torn i väster tillbyggdes samt sakristia i norr. Valven i kyrkorummet revs och ersattes av ett flackt spegelvalv. Altaruppsatsen moderniserades. Ny bänkinredning.En läktare uppfördes troligtvis vid norra väggen. Taket belades med spån. Kyrkan vitrappades exteriört.
År 1763 - 1772 Nybyggnad - Torn
Ett torn i väster tillbyggdes
År 1763 - 1772 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia i norr tillbyggdes
År 1763 - 1772 Valvslagning
Valven i kyrkorummet revs och ersattes av ett flackt spegelvalv
År 1763 - 1772 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen moderniserades

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1763 - 1772 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1763 - 1772 Fast inredning - läktare
En läktare uppfördes troligtvis vid norra väggen

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1763 - 1772 Underhåll - takomläggning
Taket belades med spån

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1763 - 1772 Underhåll - Omputsning, exteriör
Kyrkan vitrappades exteriört

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1813 - 1813 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgöts

Gerhard Horner (Klockgjutare)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1872 - 1872 Ändring - ombyggnad
Alla fönster förstorades och fick bågar av järn. Ett nytt fönster upptogs på norra sidan och ett runt fönster ovan altaret, trägolv inlades, nya öppna bänkar ersatte tidigare sluten bänkinredning, ny läktare uppsattes. Ny fristående predikstol i koret. Interiören målades vit, även altaruppsatsen.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1872 - 1872 Ändring - ombyggnad, fönster
Alla fönster förstorades och fick bågar av järn. Ett nytt fönster togs upp på norra sidan och ett runt fönster ovan altaret

Örebro läns museum (Arkiv)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1872 - 1872 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolv inlades

Örebro läns museum (Arkiv)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1872 - 1872 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar ersatte tidigare sluten bänkinredning

Örebro läns museum (Arkiv)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1872 - 1872 Fast inredning - läktare
Ny läktare uppsattes

Örebro läns museum (Arkiv)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1872 - 1872 Fast inredning - predikstol
Ny fristående predikstol i koret

Örebro läns museum (Arkiv)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1872 - 1872 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören målades vit, även altaruppsatsen

Örebro läns museum (Arkiv)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1878 - 1878 Fast inredning - orgel
Ny orgel i 15 stämmor. Kyrkans tredje.

E A Setterquist &Son (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1915 - 1915 Ändring - restaurering, interiör
Innertaket försågs med målad dekor i grått. Korfönstren försågs med glasmålningar. Det runda korfönstret sattes igen. Ny predikstol. Sidoläktarna avkortades. Ny läktarbarriär. Sakristieläktaren murades igen. Inredningen rengjordes. Bänkarna försågs med nya gavlar. Altaruppsatsen renoverades, ny altarring. Sakristian fick en direkt ingång.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1916 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1915 - 1915 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innertaket försågs med målad dekor i grått

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1916 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1915 - 1915 Fast inredning - glasmålning
Korfönstren försågs med glasmålningar

N P Ringström (Konstnär - Glaskonstnär)

Yngve Lundström (Konstnär)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1916 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad, fönster
Det runda korfönstret sattes igen

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1916 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1915 - 1915 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1916 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1915 - 1915 Fast inredning - läktare
Ny läktarbarriär. Sidoläktarna avkortades. Sakristieläktaren murades igen.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1916 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1915 - 1915 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna försågs med nya gavlar

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1916 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1915 - 1915 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen renoverades

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1916 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1915 - 1915 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1916 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1915 - 1915 Ändring - ombyggnad
Sakristian fick en direkt ingång

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1916 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1925 - 1925 Underhåll - Omputsning, exteriör
Torn och kyrkväggar vitlimmades
År 1929 - 1929 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgöts

Bergholtz gjuteri (Klockgjuteri)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1933 - 1933 Ändring - ombyggnad, fönster
Antikglas insattes i samtliga fönster med undantaga av koret.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1933 - 1933 Underhåll - Omputsning, interiör
Invändiga putsarbeten

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1933 - 1933 Ändring - ombyggnad
I värmekammaren anordnades textilförvaring

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1933 - 1933 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1933 - 1933 Ändring - ombyggnad, golv
Kyrkans golv lades om

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1957 - 1957 Underhåll - Omputsning, exteriör
All puts knackades bort och avfärgades vita

Lars Arborelius (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1957 - 1957 Underhåll - fönster
Troligtvis byttes trasiga solbänkar mot nya av kalksten (som tidigare)

Lars Arborelius (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - el
Elektrisk ringanordning installerades

Lars Arborelius (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Vibyboken: Viby och Tångeråsa socknars historia, natur och kultur (Publikation)

År 1984 - 1984 Underhåll - takomläggning
Tornets spåntäckning byttes mot svartmålad plåt

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1986 - 1986 Underhåll - takomläggning
Norra takfallet på långhuset lades med nytt spån lika befintligt.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1987 - 1987 Fast inredning - bänkinredning
Tre bänkar togs bort på läktaren.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1990 - 1991 Ändring - restaurering, interiör
Ombyggnad och ny inredning i tornrum för bl a kören. Nytt fristående altare (murat), det befintliga medeltida altarfundamentet kompletterades med en skiva och två hörnpelare av ek. Nytt delbart knäfall med detaljer från en äldre altarring. Restaurering av altaruppsats. Ny bänkinredning, kyrktorg under läktaren, körplatser i koret. Rengöring och ommålning av valv. Total invändig ommålning. Installation av vatten och el. Ett kapell, s:t Ansgarskapell, inreddes i tornets bottenvåning. Ombyggnad av vapenhus och nya ytterportar, ny ytterdörr i sakristian. Nytt kalkstensgolv i kyrkorummet, vapenhuset och nedre tornrummet. Predikstolen ny trappa. Ny handikappanpassad wc. Ombyggnad av sakristia med ny textilförvaring. Installation av ny inredning för personalutrymmen m.m. Ny takarmatur. Ljusplåtar och lampetter försågs med elbelysning

Jerk Alton (Arkitekt)

Urban Ullenius (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad och ny inredning i tornrum för bl a kören. Kyrktorg under läktaren, körplatser i koret. Ett kapell, S:t Ansgarskapellet, inreddes i tornets bottenvåning. Ombyggnad av vapenhus. Ombyggnad sakristia

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1991 Fast inredning - altare
Nytt fristående altare (murat), det befintliga altarfundamentet kompletterades med en skiva och två hörnpelare av ek

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1991 Fast inredning - altarring
Nytt delbart knäfall med detaljer från en äldre altarring

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1991 Fast inredning - altaruppsats
Restaurering av altaruppsats

Urban Ullenius (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1991 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1991 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Rengöring och ommålning av valv. Total invändig ommålning.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1991 Teknisk installation - el
Installation av el

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1991 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt kalkstensgolv i kyrkorummet, vapenhuset och nedre tornrummet.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1991 Fast inredning - predikstol
Predikstolen ny trappa

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1991 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny handikappanpassad wc

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1991 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1997 - 1997 Fast inredning - orgel
Ny kororgel färgsatt av ark J Alton

Jerk Alton (Arkitekt)

Valter Thür (Orgelbyggare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Alton, Jerk: Viby kyrkas restaurering 1990-91 (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)