Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ARVIDSJAUR ARVIDSJAUR 6:8 - husnr 2, ARVIDSJAURS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1077-5.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ARVIDSJAUR KYRKA (akt.), ARVIDSJAURS KYRKA (akt.)

1900 - 1902

1900 - 1902

Norrbotten
Arvidsjaur
Lappland
Arvidsjaur
Arvidsjaurs församling
Luleå stift
Skillnadsgatan 28

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Kyrkan invigdes 1903, arkitekt var Gustaf Hermansson (1864-1931). Församlingen hade uttryckligen
önskat en kyrka lik Jokkmokks som var byggd 1888-1889, där arkitekten var Ernst Jacobsson.
Kyrkan renoverades grundligt på 1950-talet.

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Felix Holmström (Byggmästare)

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Torn

Felix Holmström (Byggmästare)

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Sakristia

Felix Holmström (Byggmästare)

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1900 - 1908 Nybyggnad - Korparti

Felix Holmström (Byggmästare)

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1900 - 1902 Nybyggnad
Nuvarande kyrkan uppförs. Arkitekt Gustaf Hermansson. Ritningarna upprättade efter församlingens önskemål, att efterlikna kyrkan i Jokkmokk utan att för den skull bli en kopia.

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Konservatorsarbeten
Renovering av två oljemålningar med motiv "Kristi lidande historia" respektive "Golgata". Konservator Mathias Pehrson.

Mathias Pehrson (Konservator)

År 1949 - 1950 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Länsarkitektkontoret, Luleå. Tillstånd till:  Innerbågar i vindfång och tornrum  Värmeisolering av väggar mot torntrappor och innertaket i tornets trapphus  Igensättning av fönstret i koret och ombyggnad av altaruppställningen  Färgsättning och dekorering i koret. Konstnär Ivar Hjertqvist  Omändring av arkivet till transformatorrum och wc  Ombyggnad av bänkarna  Elektrisk uppvärmning  In- och utvändig målning
År 1953 - 1954 Fast inredning - orgel
Renovering av orgeln.
År 1954 - 1954 Teknisk installation
Fasadbelysning i form av fem strålkastare skänktes till församlingen av Arvidsjaurs Husmodersförening.
År 1965 - 1965 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Tillstånd till att två korpyramider, vilka ursprungligen tillhört Piteå landsförsamlings kyrka, må såsom deposition överlämnas till Piteå landsförsamling. Tillstånd att verkställa erforderlig översyn av korpelarna. Konservator Fridtiof Erichsson, Luleå.

Fridtiof Erichsson (Konservator)

År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, interiör
Utvidgning av sakristia med skrudkammare. Evert Granberg.
År 1971 - 1971 Fast inredning - bänkinredning
Tillstånd till avkortning av mittskeppets bänkar. Förslag av församlingen i samråd med landsantikvarien Harald Hvarfner. Renovering av två oljemålningar. Konservator Alf Hedman i Gävle.
År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkan förses med koppartak.
År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad
Tillstånd till handikappanpassning genom yttre ramp och handikapptoalett samt diverse ändringsarbeten i koret. Ommålning av fönster (med lackfärg och kulör likt den befintliga).