Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MUNKEDAL SVARTEBORG 2:1 - husnr 1, SVARTEBORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3120-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVARTEBORGS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Västra Götaland
Munkedal
Bohuslän
Svarteborg
Svarteborg-Bärfendals församling
Göteborgs stift
Svarteborg 60

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

SVARTEBORGS KYRKA är omnämnd tidigast omkr 1140, som en av de två s k fylkeskyrkor som låg inom det område som nu är Bohuslän: "Sæx ero fylkis kirkiur i þenna iij fylkium. Æin a Konunga hellu ytri. Annur a Suertiborgh..." (Borgartingslagen, omkring 1140)

Kyrkan hade en romansk planlösning med smalare kor, skiljt från ett större rektangulärt långhus genom en triumfbåge. En västlig ingång är dokumenterad, med spetsbågig utformning, vilket daterar den till 1200- eller 1300-tal. Ovanför denna ingång satt en skulptur av S:t Olav, vilken idag finns på Bohusläns museum.

I interiören...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus. Delar av murverket kan finnas kvar i långhusmurarna.
År 1708 - 1708 Ändring - ombyggnad
Långhus och kor ombyggda och tillbyggda.
År 1708 - 1708 Nybyggnad - Korparti
År 1727 - 1727 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innertaket försågs med målningar. Även målades predikstol, läktarbröstning, altaruppsats mm övrig inredning.

Christian von Schönfeldt (Konstnär - Dekormålare)

År 1757 - 1757 Nybyggnad - Torn
År 1885 - 1885 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel byggd.

Salomon Molander (Orgelbyggare)

Text i orgelhuset (Arkiv)

År 1904 - 1904 Fast inredning - predikstol
Ny fot till predikstolen. Eventuellt utfördes detta 1906.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1906 - 1906 Underhåll - interiör
Större renovering, med bl a invändig ommålning, nya ytterdörrar mm.

Erik Lallerstedt (Arkitekt)

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1906 - 1906 Teknisk installation - värme
Centralvärme installerad, med pannrum under korgolvet.
År 1906 - 1906 Ändring
Större invändig renovering, med nytt golv av Viktoriaplattor, nya bänkar, sakristia bakom predikstolen, flyttning av altaret österut, möjligen ny altarring, utvidgning av läktaren.

Erik Lallerstedt (Arkitekt)

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Underhåll
Ut- och invändiga reparationer och målning. Ny färgsättning.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, interiör
Tornrummet inrett.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - el
Kyrkan elektrifierad.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1954 Konservatorsarbeten
Konservering av takmålning, taklist, altartavla. (rekonstruktion av taklistens äldre färgsättning).

Brocke Blückert (Konstnär - Dekormålare)

C O Svensson (Konservator)

År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering av vapenhus och tornets första våning.

Kaj Christensen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Underhåll - takomläggning
Tornspirans krön, tidigare täckt med spån, blev nu plåttäckt.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1977 - 1977 Konservatorsarbeten
Konservering av takmålningarna, altaruppsats, läktarbröstning.

Christer Wildenstam (Konservator)

bma (Arkiv)

År 1977 - 1977 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig målning mm.
År 1977 - 1977 Fast inredning - bänkinredning
korbänkar borttagna, bänkskärmarna flyttade till tornrum.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1979 - 1979 Fast inredning - orgel
Helt ny orgel i kyrkan.

J Seldenthuis (Arkitekt)

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Text i orgelhuset, samt Bohusläns museums arkiv. (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Utvändiga reparationer (putslagning, målning mm).

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv (trägolv) i koret.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)