Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÖREBODA HALNA 9:1 - husnr 1, HALNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Halna kyrka, ext, negnr 03-269-10.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HALNA KYRKA (akt.)

1895 - 1895

1896 - 1896

Västra Götaland
Töreboda
Västergötland
Halna
Töreboda församling
Skara stift
Halna 26

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

HALNA KYRKA - Halna kyrka byggdes 1895 (enligt en intskription i kyrkan är den uppförd 1894-1896) efter ritningar av arkitekt Folke Zetterwall. Den föregicks av en 1896 riven medeltidskyrka av liggande timmer, belägen ca 500 meter väster om den nuvarande (vid gården Stommen). Från denna har bevarats en medeltida dörr (nu i vapenhuset), en medeltida dopfunt, en predikstol från 1666, altarupptavla från ca 1700, kyrkstöt samt begravningsvapen över Gustav Ekegren från 1697. Den första orgeln var byggd 1896 av CA Härngren. En säregen ljuskrona skall vara skänkt av en rysk korpral, tillfångatagen och förd till Sverige vid kriget 1808-180...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1350 Specifika inventarier - dopfunt
År 1600 - 1699 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla från den gamla kyrkan.
År 1666 - 1666 Fast inredning - predikstol
Predikstol, från den gamla kyrkan.
År 1895 - 1895 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1895 - 1895 Nybyggnad - Torn

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1895 - 1895 Nybyggnad - Korparti

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1896 - 1896 Nybyggnad
År 1927 - 1928 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt tunnvälvt innertak under den ursprungligen öppna takstolen. Nytt ramverk till altartavlan (vilken varit placerad under läktaren) som nu sätts upp i koret.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1927 - 1928 Konservatorsarbeten
Gamla kyrkans predikstol konserveras och ersätter befintlig i nygotik.

C O Svensson (Konservator)

År 1927 - 1928 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarnas kvadermålning övermålas.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Fast inredning - glasmålning

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av plåttak.
År 1949 - 1949 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1949 - 1949 Fast inredning - bänkinredning

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1949 - 1949 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurdekor respektive marmorering på läktarbröst samt akantusdekor i triumfbåge och på taklist torde ha utförts av K J R Johansson 1949.
År 1951 - 1951 Fast inredning - orgel, orgelverk

Liareds Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad med toalett och ny trappa. Fem bakre bänkraderna slopas.

Inge Karlsson (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Underhåll - takomläggning
Den galvaniserade takplåten byts mot förzinkad.

Holmgrens Bygg och plåt AB (Firma)

År 1996 - 1996 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning.

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

År 2002 - 2003 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av innertak (vindsbjälklag).

Bygghyttan i Karlsborg AB (Entreprenör)

År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, interiör
Framtagande av brädtak som kläddes med väv på 1920-talet. Ommålning av brädtaket i ljust gulvitt.

NOVAB (Entreprenör)

År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad, golv
Utökning av befintligt korgolv.
År 2004 - 2004 Fast inredning - läktare
Grind av trä uppsatt framför läktartrappan.
År 2010 - 2010 Teknisk installation - el
Komplettering av elinstallationer och kablage.

Vadsbo Elektriska Teknik AB (Firma)