Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OCKELBO VALLHALLA 1:5 - husnr 1, ÅMOTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3968-005.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅMOTS KYRKA (akt.), ÅMOTS KYRKA (akt.)

1914 - 1917

1914 - 1917

Gävleborg
Ockelbo
Gästrikland
Ockelbo
Ockelbo församling
Uppsala stift
Åmotsvägen 30

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2002

Den nuvarande kyrkobyggnaden uppfördes 1914-17 efter ritningar av arkitekten Georg A Nilsson. Den nuvarande kyrkans föregångare, Bunges kapell från 1797, är fortfarande bevarad nedanför Fröberget.

År 1914 - 1917 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1914 - 1917 Nybyggnad - Torn

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1914 - 1917 Nybyggnad - Sakristia

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1914 - 1917 Nybyggnad - Korparti

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1914 - 1917 Nybyggnad
Kyrkan byggs efter förslag och under ledning av arkitekt Georg A Nilsson. Byggmästare var Gustaf Pettersson från Ockelbo. Kyrkan byggs av slaggsten och tegel på en gråstensmur.

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

Gustaf Pettersson (Byggmästare)

År 1916 - 1916 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuts hos K G Bergholtz&Co i Stockholm

Bergholtz & Co (Klockgjuteri)

År 1920 - 1920 Fast inredning - orgel
Orgeln från Bunges kapell flyttas över till kyrkan. Orgeln är byggd 1875 av Setterqvist&Son i Örebro.

Setterqvist & Son (Orgelbyggeri)

År 1936 - 1936 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuts hos K G Bergholtz&Co i Stockholm

Bergholtz & Co (Klockgjuteri)

År 1950 - 1959 Specifika inventarier - tornur
Urtavlan av smidesjärn togs ned från tornets södra vägg
År 1970 - 1970 Underhåll - interiör
Renovering av interiören
År 1977 - 1977 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering. Putslagning, borttagning av cementhaltig puts och målning med kalkfärg tillsatt med järnvitriol Fasadernas kulör ändrades till ljust gult från att tidigare varit vita. Kittkomplettering och målning av fönster. Reparation av takspån och tjärstrykning på torntaket. Montering av fönsterbleck över tornfönster och på västra gaveln. Förankring av sten i valvhjässa i västra porten. Värmeisolering av valvet över kyrkorummet med mineralull.
År 1977 - 1977 Underhåll - målningsarbete
Invändigt målades putsen på väggarna om med plastfärg. Trätaken målades med oljefärg.
År 1996 - 1996 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering av fasadputs, fönster, taktäckning och tornspiran. Bortblästring av kalkfärg, putslagning och målning med fabriksblandad kalkfärg på alla fasader och socklar Fönstren målades om utvändigt och invändigt samt nya tätningslister.. Invändigt målades fönsterbänkarna. Ny läkt och enkupigt lertegel på kyrktaket. Spåntäckningen på torntaket och spiran reparerades och allt spån ströks med trätjära. Målning av portar och tornluckor Rengörning invändigt av väggar och valv. Noterades att de är akrylatmålade Reparation av tegelgolvet vid entreporten i vapenhuset Montering av nya elradiatorer då de äldre var uttjänta.
År 1996 - 1996 Fast inredning - bänkinredning
De två bakersta kyrkbänkarna i långhuset tages bort för att frigöra golvyta.
År 1998 - 1998 Fast inredning - orgel
Renovering av orgeln