Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HANINGE DALARÖ 2:129 - husnr 1, DALARÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2006-0722

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALARÖ KYRKA (akt.)

1649 - 1653

1652 - 1652

Stockholm
Haninge
Södermanland
Dalarö
Dalarö-Ornö-Utö församling
Stockholms stift
Odinsvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Dalarö kyrkas tillkomsttid dateras till åren mellan 1649 och 1652. Fram till 1780-talet behöll kapellet sin form, en rektangulär knuttimrad byggnad med sadeltak och sakristia i norr. Kyrkans huvudsakliga utformning är från en genomgripande ombyggnad 1786–87, då väggarna höjdes och brädfodrades, taket fick sin brutna form, sakristia och trapphus till orgelläktaren byggdes till samt interiörens panel, pilastrar och valv kom till. Senaste stora restaurering var 1936 med Einar Lundberg (1889–1978) som arkitekt.

Dalarö kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

...

Läs mer i eget fönster

År 1649 - 1653 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Dalarö kapell uppförs som en timrad, rektangulär byggnad med sadeltak.
År 1649 - 2005 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia mellan 1649-2005 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Dalarö Kyrka (Publikation)

År 1652 - 1652 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och vapenhus
År 1652 - 1652 Nybyggnad - Korparti
År 1652 - 1652 Nybyggnad - Vapenhus
År 1787 - 1787 Nybyggnad - Sakristia