Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS SEVALLA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, SEVALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

sevalla4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SEVALLA KYRKA (akt.), SEVALLA KYRKA (akt.)

1817 - 1821

1817 - 1820

Västmanland
Västerås
Västmanland
Sevalla
Tillberga församling
Västerås stift
Sevalla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Den medeltida kyrkan i Sevalla var en salskyrka från 1200-talet, uppförd på lergrund och därför ständigt utsatt för sättningar. Mot slutet av 1700-talet hade den dessutom blivit för liten för den växande befolkningen. Murmästare Eric Sjöström upprättade förslag till en genomgripande upprustning, antaget av Överintendentsämbetet 1802, men det kom inte till utförande. Starka krafter med kyrkoherde Muncktell i spetsen drev 1817 igenom att en helt ny kyrka skulle byggas på en västligare belägen berghäll, vilken erbjöd stabilare grund. För ritningarna svarade den produktive arkitekten Samuel Enander (som bland annat även ritat Karbenning...

Läs mer i eget fönster

År 1817 - 1821 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Stenmaterial från den gamla medeltida kyrkan användes vid uppförandet.

Eric Sjöström (Byggmästare)

År 1817 - 1821 Nybyggnad - Torn

Eric Sjöström (Byggmästare)

År 1817 - 1821 Nybyggnad - Sakristia

Eric Sjöström (Byggmästare)

År 1817 - 1821 Nybyggnad - Korparti

Eric Sjöström (Byggmästare)

År 1817 - 1820 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Med kyrkoherden J F Muncktell som drivande kraft beslutade församlingen 1817 att en helt ny kyrka skulle byggas på en berghäll några hundra meter väster om den dåvarande, låglänta kyrktomten. Grunden blev lagd 1817, varpå en del av de yttre murarna uppfördes. Sedan följde två års byggnadsuppehåll, för att grunden skulle stabiliseras men också därför att missväxten 1818 fördröjde. I mars 1820 kunde bygget återupptas, samtidigt som församlingens medeltida kyrka revs för att få tillgång till stenen från dess murverk. Det anlitade stenbrottet kunde nämligen inte leverera sprängd sten i samma takt som bygget fortskred. Av det skälet måste även en del av den gamla bogårdsmuren rivas. Den 9/9 1820 var bygget avslutat, varefter målning och inredning vidtog. Arkitekt Samuel Enander Byggmästare Olof Sjöström Snickare Milenius Källa: RA: Ritning VS: E IV a; 73 b, Protokoll den 24/3-1821

Olof Sjöström (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1821 - 2007 Ändring
För kyrkans historik åren 1821-2007 se bifogad PDF med bifogad händelselista med specificerade årtal, händelser och referenser.

Anders Petter Halld´n (Orgelbyggare)

E. Falk (Byggmästare)

Hugo Löfgren (Konservator)

O L Dahlman (Konstnär)

Per Bohlin (Arkitekt)

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)