Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÖGANÄS BRUNNBY 1:2 - husnr 5, HÖGANÄS BRUNNBY 1:2 - HUSNR 5 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖGANÄS BRUNNBY 1:2 - HUSNR 5 (akt.)

Okänt - Okänt

Skåne
Höganäs
Skåne
Brunnby
Brunnby församling
Lunds stift
Brunnby kyrkogård 1NA

Religionsutövning - Lada - Sädeslada

Religionsutövning - Stiglucka

Religionsutövning - Gravkor

Historik

Inventeringsår 2015

I södra gränslinjen till gamla kyrkogårdsdelen finns en byggnad vilken redan 1682 finns omnämnd som tiondeladan. Byggnaden är en våning hög och uppbyggd av kluven eller grovt huggen sten med gavelsidor, öppningar och listverk av tegel. Fasaderna är putsade och kalkvittade samt taket är ett sadeltak av tegel. Den västra delen är den äldsta och har förmodligen fungerat som stiglucka. Denna del har en bred inkörsport med breda rundbågiga valvöppningar. Portgången är öppen till nock invändigt och längs östra sidan finns en murad bänk. Sannolikt har portgången varit försedd med ett loft eller övre våning ursprungligen och kanske använts ...

Läs mer i eget fönster

År Okänt Nybyggnad
I södra gränslinjen till gamla kyrkogårdsdelen finns en byggnad vilken redan 1682 finns omnämnd som tiondeladan.