Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖRBYLÅNGA OTTENBY 1:2 - husnr 42, LÅNGE JAN Ny sökning Tillbaka till sökning

115.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÅNGE JAN (akt.)

1784 - 1785

1785 - Okänt

Kalmar
Mörbylånga
Öland
Ås
Sydölands församling
Växjö stift
Ottenby 404

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Fyr - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Fyrtornet med sina 42 meter är det näst högsta i Skandinavien och är ett av de äldsta fyrtornen i landet. Det uppfördes 1784-85 av arrendatorn på Ottenby kungsgård, Axel von Roxendorff, i samarbete med kapten-mekanicus vid amiralitetet i Karlskrona, Magnus Cosswa, adlad Anckarswärd. Ritning utfördes av C J Cronstedt 1759.
Materialet togs delvis från det närbelägna fiskeläget Kyrkohamns kapell. Ursprungligen eldades fyren med stenkol, från 1822 i en täckt lanternin. 1844-45 byggdes fyren om till linsfyr.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelba...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Fyren tändes 1785 och bestod av ett cirkelformat stentorn (kalksten), cirka 40 meter högt, med en öppen stenkolsgryta på toppen.
1822 byggdes fyren om till täckt stenkolsfyr.
1844-45 uppsattes en linsapparat av andra ordningen med en rovsoljelampa och tillhörande lanternin. Linsen levererades av firman Lepaut i Paris, kompletterad 1864.
1873 uppsattes två signalkanoner med lavetter.
1891 inköptes en ny mistkanon av kommendör Engströms modell.
1896 installerades en ny signalkanon, sedan den gamla gått sönder.
1906 utbyttes den gamla linsen av andra ordningen mot en lins av tredje ordningen och lanterninen byggdes om. För att k...

Läs mer i eget fönster

År 1784 - 1785 Nybyggnad

Carl Johan Cronstedt (Arkitekt)

Magnus Anckarswärd (Byggmästare)

År 1785 - Okänt Nybyggnad
År 1822 - 1822 Ändring - ombyggnad
Ursprungligen eldades fyren med stenkol, från 1822 i en täckt lanternin. KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
År 1844 - 1845 Ändring - ombyggnad
1844-45 byggdes fyren om till linsfyr. KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X