Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING ORREKULLA 1:3 - husnr 2, KROKEKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

A Krokeks kyrka, sydfasaden, 061129, 067.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KROKEKS KYRKA (akt.), KROKEKS KYRKA (akt.)

1421 - 1440

1545 - 1545

1594 - 1594

1747 - 1747

1895 - 1896

1895 - 1896

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Krokek
Kolmårdens församling
Linköpings stift
Krokeks kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Kyrkobyggnaden
Den äldsta kända kyrkan i Krokeks socken utgjordes av Vårfruklostrets kapell som tillhörde franciskanorden och finns omnämnt 1440. Det låg vid den norra landskapsgränsen vid infarten mot Östergötland, och en av klostrets främsta uppgifter var att härbärgera de vägfarande. Klostret indrogs vid reformationen, men ett träkapell fick 1545 ersätta den medeltida kyrkan. Kapellet revs redan 1594 då den sk Gunillakyrkan tillkom, uppförd genom drottning Gunillas försorg. Ett kopparstick från Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna från 1600-talets senare del visar en åttkantig timmerkyrka som kröntes av en spira. Under 1700-...

Läs mer i eget fönster

År 1421 - 1440 Nybyggnad
Kloster och kyrka invigt till Vårfru, troligen tillhörande franciskanorden. se historik
År 1545 - 1545 Nybyggnad
Ett kapell i trä uppfört av fogden Philip Mårtensson, rivet i samband med att en ny kyrka uppfördes på samma plats. se historik
År 1594 - 1594 Nybyggnad
En åttkantig timmerkyrka krönt med spira uppfördes genom drottning Gunilla Bielkes försorg, även kallad "Gunillakyrkan". Riven i samband med att en ny kyrka uppfördes på samma plats. se historik
År 1747 - 1747 Nybyggnad
Kyrkan i sin helhet. Rektangulärt långhus, rakslutet korparti och sakristia åt norr invid koret. Över västra ingången uppfördes ett torn med spetsig spira. Kallas också "Kung Fredriks kyrka". Brann ned 1889. Ritningar av biskop Andreas Rhyzelius, byggmästare Erland Lind. se historik
År 1889 - 1889 Brand - helt förstörd
Kyrkan helt förstörd. se historik
År 1895 - 1896 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Rektangulärt långhus med femsidigt, lägre och smalare kor, sakristia på korets norra sida och ett torn i väster. Stomme och fasad av tegel. Kyrkan placerades sex km söder om den gamla kyrkan. Arkitekt Fritz Eckert, byggmästare F A Påhlman i Linköping. se historik
År 1895 - 1896 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockor gjutna av N P Linderbergs AB i Sundsvall. se historik
År 1957 - 1957 Ändring - restaurering, interiör
Takstolar, stolpar och bjälkar utbytta, takets brunbetsade pärlspont täcktes med ljusmålade träfiberplattor och väggarna bekläddes invändigt med mörkrött fasadtegel. Nya golv av ekebergs- och kolmårdsmarmor, i bänkkvarteren parkettgolv. De trekopplade fönstren i långhuset murades igen från insidan och endast mittfönstret återstod, korets mittfönster sattes igen. Innanfönstren förseddes med blyinfattat antikglas. Konstnären Jan Brazda komponerade glasmålningarna i korets sidofönster. Valvbågen mot koret försågs med en profilerad båge av tegel. Nytt altare i kolmårdsmarmor tillverkat av Marmorbruket, ritat av von Schmalensee. Ny predikstol,altarrundel, öppen bänkinredning. Ny läktare av betong, sänktes två meter. Kyrkportarna kopparbeklädda. Ny inredning i vapenhus och sakristia. Ny armatur. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. se historik
År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
Ny orgel, byggd av Kemper & son i Lübeck. se historik
År 1961 - 1961 Fast inredning - glasmålning
Glsmålning i vapenhuset av Jan Brazda. se historik
År 1965 - 1965 Arkitekturbunden utsmyckning
Marmormosaik ovanför kyrkporten i väster. Gåva av Marmorbrukets chef Sigurd Johansson. se historik
År 1984 - 1984 Ändring - restaurering
Tornet försågs med sidobyggnader genom att vapenhuset försågs med sidobyggnader i vilka väntrum och toaletter inreddes. Korets igenmurade mittfönster togs åter upp och försågs med en glasmålning av ett gult kors av konstnären Jan Brazda. Altaret flyttades fram en halv meter. Sjöwall arkitektbyrå AB. se historik