Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MJÖLBY BJÄLBO 31:1 - husnr 1, BJÄLBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0006919

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÄLBO KYRKA (akt.)

1000 - 1099

1100 - 1249

1100 - 1149

Östergötland
Mjölby
Östergötland
Bjälbo
Skänninge församling
Linköpings stift
Bjälbo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Vid grundläggning för ett kyrkstall i utkanten av den igenlagda norra delen av kyrkogården påträffades 1914 två gravar med kalkstenshällar, s k eskilstunakistor. Vid en undersökning i juli 1982 påträffades även grundresterna till en stavkyrka. Kyrkan, som har tolkats som Bjälboättens gårdskyrka, hade förstörts vid en brand. En ny kyrka, den nuvarande, uppfördes av sten ca 50 m söder om träkyrkan sannolikt under 1100-talets första hälft. Kyrkan fick en traditionell planform med rektangulärt långhus med ett smalare kor och absid. Det nuvarande kraftiga västtornet har till...

Läs mer i eget fönster

År 1000 - 1099 Nybyggnad
Kyrka av trä, brunnen.
År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus och torn
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
År 1100 - 1149 Nybyggnad
Kyrka av sten med rektangulärt långhus och absidkor.
År 1150 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus av sten.
År 1150 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia av sten.
År 1220 - 1220 Nybyggnad - Torn
Västtorn med rik rumsindelning i flera våningar, daterad genom dendrokronologisk provtagning 1994.
År 1220 - 1299 Brand
Urtagen för träbjälkarna i andra tornsalen har brandspår.

Eriksson, Jan, Två arkeologiska undersökningar (Arkiv)

År 1240 - 1240 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka, enligt tradition skänkt av Ingrid Ylva, mor till Birger Jarl, omgjuten 1687, 1688 och 1727.
År 1250 - 1400 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av gotländsk kalksten.
År 1350 - 1549 Ändring - ombyggnad, interiör
Valvslagning, revs 1786-1788.
År 1450 - 1499 Specifika inventarier - altarskåp
Atarskåp av ek, tillverkat i nordtyskland.
År 1645 - 1645 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren på norra sidan förstorades.
År 1648 - 1648 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar av Måns Snickare, Skänninge.

Måns Snickare (Hantverkare - Snickare)

År 1658 - 1658 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten, sannolikt tillverkad i Michaels Hackes verkstad i Skänninge.

Michael Hacke (Konstnär - Bildhuggare)

År 1665 - 1665 Fast inredning - läktare
Läktare av Måns Snickare, Skänninge.

Måns Snickare (Hantverkare - Snickare)

År 1727 - 1727 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten av Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1735 - 1735 Underhåll
Kyrkan "vitmenades" ut- och invändigt.
År 1737 - 1737 Underhåll - interiör
Valvet i koret reparerades.
År 1760 - 1760 Fast inredning - orgel
En orgel inköptes från Horns kyrka, ersattes av en ny 1885.
År 1760 - 1762 Arkitekturbunden utsmyckning
Läktarbarriären målad av Sven Gustavsson Stoltz, Vadstena.

Sven Gustavsson Stoltz (Hantverkare - Målare)

År 1769 - 1769 Ändring - ombyggnad
Två stora och två mindre pelare i koret borttogs, fönstren förstorades, nytt golv.
År 1778 - 1778 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuten av Johan Åhman, Linköping.

Johan Åhman (Klockgjutare)

År 1786 - 1788 Nybyggnad - Korparti

Casper Seurling (Byggmästare)

År 1786 - 1788 Ändring - ombyggnad
Det medeltida koret och absiden revs, koret ombyggdes och de medeltida valven revs. Vapenhuset på södra sidan revs. Nya större fönsteröppningar, ny ingång på södra långsidan. En ny ingång upptogs i tornets västmur. Stiftsbyggmästare Casper Seurling.

Casper Seurling (Byggmästare)

År 1810 - 1810 Specifika inventarier - altartavla
"Christi uppståndelse", målad av Pehr Hörberg.

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1875 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin vid korets norra vägg.
År 1882 - 1882 Fast inredning - orgel
1700-talsorgeln ersattes av en ny orgel byggd av Carl Elfström, omdisponerades 1942 och 1970.

Carl Elfström (Orgelbyggare)

År 1890 - 1899 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt kalkstensgolv i koret.
År 1907 - 1907 Underhåll - exteriör
Tornhuven omtäcktes med spån.
År 1929 - 1929 Ritning godkänd / bygglov
Ritning till restaurering. Arkitekt Erik Fant.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning.
År 1935 - 1935 Byggnadsarkeologisk undersökning
Byggnadsarkeologisk undersökning i samband med omläggning av golvet, murarna mellan kor och långhus framgrävda. Landsantikvarie Bengt Cnattingius, ÖLM.
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, exteriör
Putslagningar och avfärgning, ev nytillverkades nya mittpelare av kalksten till tornets medeltida fönsteröppningar. Ny ytterdörr i södra porten. Den medeltida dörren i västra ingången tjärströks. En runsten som var inmurad i sakristians norra vägg frilades och restes vid sidan om kyrkans västra ingång. Ytterligare en runsten som var rest på kyrkogården flyttades till kyrkans huvudingång. Arkitekt Erik Fant, Stockholm

Erik Fant (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
den södra läktartrappan borttogs och taket kompletterades, den norra läktartrappan inbyggdes med stående panel mot kyrkorummet, bänkarna moderniserades genom ökning av avståndet, gavlar och sitsar breddades och ryggarna lutades, nytt golv i bänkkvarteren, ev ombyggdes korbänkarna något och äldre målning framtogs samt panel uppsattes mot altarväggen. Fönstren på korväggen sattes igen. Nya trappsteg av kalksten till koret. Ny dörr från vapenhuset mot långhuset. De helt vitmålade bänkarna ommålades i gråbrunt och altarringen ommålades i sin "ursprungliga" grågröna färg. Den vitmålade predikstolen ommålades i "ursprungliga" kulören svart och guld. Innanfönster. Inredning av sakristian. Arkitekt Erik Fant, Stockholm. Målarmästare Mauritz Ekholm, Malmslätt.

Erik Fant (Arkitekt)

M Ekholm (Hantverkare - Målare)

Östgöta Correspondenten 1935-12-10 (Arkiv)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning, vid grävning i sakristan för ny värmekammare/pannrum påträffades en vinkällare.
År 1942 - 1942 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1882 omdisponerades av firma Marcussen & Son, Åbenrå, ersattes av ett nytt verk 1971.

Marcussen & Son (Orgelbyggare)

År 1955 - 1955 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk undersökning - av en förmodad begravningsplats cirka 100 m norr om kyrkan, där hällar till s k eskilstunakistor tidigare påträffats i samband med grävning för kablar. Professor Sven B F Jansson och Iwar Anderson.
År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Konservering - av den medeltida dörren i västra ingången. Konservator Bertil Bengtsson, Linköping.

Bertil Bengtsson (Konservator)

År 1962 - 1962 Underhåll - interiör
Invändig ommålning med bibehållande av befintlig färgsättning. Nyqvists målerifirma, Norrköping.

Nyqvist (Hantverkare - Målare)

Motala Tidning 1962-09-21 (Arkiv)

År 1970 - 1971 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket omfattande restaurerat eller helt nybyggt av orgelbyggare Reinhard Kohlus, Vadstena.

Reinard Kohlus (Orgelbyggare)

År 1981 - 1981 Underhåll
Omputsning av fasaderna, markering av den igenmurade och framkomna torndörren på sydfasaden i putsen, tornets avfasningar täcktes med blyplåt, nytillverkning av kolonetter av ek till ljudgluggarna, ny sockel av borghamnskalksten vid västingången, tjärning och delvis omtäckning av takspånen, Rolf Planander byggkonsult, Linköping, Västerviks Fasadrep AB.

Planander (Firma)

Västerviks Fasadrep AB (Firma)

År 1981 - 1981 Byggnadsarkeologisk undersökning
Byggnadsarkeologisk undersökning i samband med restaurering av tornet. Golvfyllningen i tornrummen sållades. En rökugn påträffades, antikvarie Jan Eriksson, ÖLM.

Östgöta Correspondenten 1981-10-28 (Arkiv)

År 1982 - 1982 Arkeologisk undersökning
Grunder efter en stavkyrka påträffades, antikvarie Jan Eriksson, ÖLM.

Östgöta Correspondenten 1982-07-20 (Arkiv)

År 1988 - 1988 Underhåll - exteriör
Fasadrenoveringen från 1981 var dåligt utförd och behövde delvis göras om, tjärning av takspånen.
År 1994 - 1994 Dendrokronologisk undersökning
Dendrokronologisk provtagning av timmer i tornet, som daterades till 1220, antikvarie Jan Eriksson, ÖLM och Thomas Bartholin, Lunds Universitet.
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Omputsning samt omläggning av takspånen.